Effektiv utveckling av kvalitetsprodukter.

B#s mål är att hjälpa företag att utveckla produkter på ett effektivt sätt med kvalitet. För detta krävs det bra processer och effektiva verktyg för kommunikation och möjlighet att kvalitetssäkra produkterna. Vi gör det genom rådgivning, utbildning och ett antal verktyg och tjänster som vi erbjuder.

Vi samarbetar med Applause i Norden för testtjänster samt har god kännedom om många andra verktyg för utveckling av programvara och dess för och nackdelar. Samtidigt deltar vi i projekt som rådgivare på t ex Purple Scout och utvecklar produkter i egen regi för att hålla oss ajour med det senaste inom både projektledning och utveckling av programvara.

B# arbetar med Agile utveckling eftersom vi ser stora möjligheter att åstadkomma produkter av god kvalitet till rätt pris och vid rätt tidpunkt. Tillsammans med mina medarbetar och samarbetspartner, Aqqurite, utbildar och coachar vi er för bästa resultat.

Inom webdesign samarbetar vi med Kanban Marketing inom internetmarknadsföring

BSharp AB