Kontinuerlig driftsättning och användarinteraktionstester del 2