Kontinuerlig driftsättning och användarinteraktionstester del 3